Villkor – Policy

VILLKOR FÖR KÖP AV BILJETT PÅ SKILLINGE TEATER 

VILLKOR FÖR INSTÄLLT EVENT, AVBOKNING, ÅTERKÖP, BYTEN

 • Biljettköpet kan återlöses om avbokningen av biljetten sker av kunden senast tre dygn (72 timmar) innan eventets start. Pengarna återbetalas då till det konto som angavs vid online köpet senast en vecka efter avbokning av biljett.
 • Köpt biljett återlöses om föreställningen/konserten ställs in. Kunden ska i dessa fall, meddela sitt anspråk på återbetalning till Skillinge Teater på mail biljett@skillingeteater.se  senast två veckor från evenemangsdatumet/dagen (dvs då evenemanget skulle varit). Om kunden inte meddelar sitt anspråk inom den tidsrymden har kunden ej rätt till återbetalning. Gäller vid inställt evenemang och även i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning. Eventuella service- och distributionsavgifter vid inställt arrangemang återbetalas inte.
 • Vid avbruten föreställning får kunden en ny biljett till valfri föreställning i mån av plats.
 • Borttappad biljett ersätts ej. Vid val av PDF-biljett som leveranssätt kan du som kund själv skriva ut en ny biljett.
 • Kunden har eget ansvar att kontrollera om ett evenemang är inställt eller flyttat.
 • Biljetter som kunden köpt och inte kommer att nyttjas av kunden själv kan säljas vidare. Vi ansvarar dock inte för biljetter som är köpta från andra personer eller organisationer än Skillinge Teater, dvs andra återförsäljare av biljetter.

För mer information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi dig till Konsumentverket eller Konsument Europa där du kan få ytterligare information, se t.ex. www.konsumentverket.se. Det kan finnas andra, eller ytterligare lagar och regler som gäller för köp som genomförs av konsumenter.

 

HANTERING AV DATA

 • Genom köp av biljetter på www.skillingeteater.se godkänner jag att mina uppgifter registreras hos Skillinge Teater AB i enlighet med direktivet för dataskyddsförordningen GDPR,
 • Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

 

 • Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.
 • Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

 

FÖR DIG SOM ÄR NÄRINGSIDKARE OCH VILL ÅTERSÄLJA SKILLINGE TEATERS BILJETTER

 • Näringsidkare eller ombud för näringsidkare, får endast efter uttryckligt godkännande av Skillinge Teater använda E-handelsplattformen eller Skillinge Teaters biljettkassa för att köpa biljetter för vidare distribution i kommersiellt syfte eller annars i näringsverksamhet. Kontakta oss på biljett@skillingeteater.se  om vill diskutera detta.
 • Om du som näringsidkare blivit godkänd av Skillinge Teater att köpa biljetter genom E-handelsplattformen eller biljettkassorna för vidare kommersiell distribution så gäller separata villkor för bl.a. reklamation och återköp av biljetter som du överenskommit med Skillinge Teater.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Allt material som görs tillgängligt för kunden genom E-handelsplattformen eller Skillinge Teaters biljettkassa som varumärke, firmanamn, rekommendationer, texter, bilder och annan användarmiljö och användardesign, är Skillinge Teaters, eller någon av Skillinge Teaters samarbetspartners, immateriella rättigheter. Du som kund förstår att ditt användande av dessa immateriella rättigheter i strid med dessa villkor och skulle kunna skada Skillinge Teater och/eller dess samarbetspartner och du som kund accepterar att inte sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa villkor.
 • E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte ändras, justeras, extraheras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa villkor eller efter skriftligt godkännande av Skillinge Teater.
 • Du får ladda hem sådant material som uttryckligen görs tillgängligt för nedladdning (t.ex. PDF-biljetter till evenemang) för ditt privata, icke-kommersiella utnyttjande, under förutsättning att du behåller alla immaterialrättsliga angivelser på materialet.
 • För att biljettutgivning och biljettläsning ska fungera korrekt inför ett evenemang behöver biljetthandlingarna innehålla viss information. Du förbinder dig härmed att inte förändra, förvanska eller dölja information (som t.ex. pris) som står angivet på biljetterna.