Bli en vän!

Skillinge Teaters Vänner

Skillinge Teaters Vänner är en ideell förening, vars syfte är att stödja verksamheten vid Skillinge Teater både ekonomiskt och praktiskt. Dessutom ska STV genom olika aktiviteter verka för medlemmarnas intresse för kultur och i synnerhet teater.

STV ser som sin största uppgift att finnas vid Skillinge teaters sida som praktiskt och ekonomiskt stöd, som samtalspartner, idégivare.

Årligen delar föreningen ut ett stipendium på 10 000 kronor till någon som gjort värdefulla insatser för Skillinge teater och lämnar bidrag till teaterns barnverksamhet (15 000 kronor).

Föreningen ser den aktiva teatern som unik och vill om möjligt bidra till teaterns fortlevnad. Ju större medlemsantal vi har, desto större kan stödet bli.

Som medlem får du:

– vara med när vi på försommaren fixar till och pyntar teatern

– övervara vid öppen repetition och genrep (gratis)

– möjlighet genom utlottning att vinna presentkort till teaterföreställning/pausfika

– inbjudan till olika aktiviteter som STV anordnar, t ex teaterresor och utflykter till andra kulturella evenemang, Teaterns dag.

– efter premiärföreställning träffa t ex regissör, skådespelare, författare, scenograf för samtal ”bakom kulisserna”.


Vad kostar det att vara medlem?
Årsavgiften är 200 kronor per person. Vill du bli medlem, betala till bankgiro 5972-1423 och ange namn, e-postadress och adress.


Vill du veta mer om föreningen?
Vill du veta mer om föreningen, kontakta gärna ordföranden Karin Eberhart Grönvall.

Telefon: 0703 63 32 99
E-post: karin.egronvall@gmail.com